Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
หน้าหลัก
สินค้า
ข่าวสาร
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
งานวิจัยและพัฒนา
การปกป้องสิ่งแวดล้อม
ความสำคัญของอะลูมิเนี่ยม
ต่ออุตสาหกรรม
ขั้นตอนการผลิต
เว็บบอร์ด
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Free Counters
Free Counters
 
Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์อุปกรณ์กล้องถ่ายรูป ,Battery กล้อง สายลั่นชัตเตอร์ cpl star hood Macro tube  ,canon,nikon
 
 
 
 
      คุณภาพที่สม่ำเสมอเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญสูงสุดประการหนึ่งสำหรับ MKA ขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองด้านการบริการคุณภาพ ISO9000 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในด้านการประกันคุณภาพ MKA ได้ปรับปรุงศักยภาพของห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบ  และทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่าง   ต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
 
      MKA ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงส่งมอบให้กับลูกค้า เช่น การคัดเลือกอะลูมิเนียมที่จะใช้ในการหลอมด้วยพนักงาน ที่ผ่านการฝึก  ฝนจนชำนาญการคัดแยกโลหะปนเปื้อนอื่นๆ ออกจากกระบวนการหลอมตั้งแต่ต้น การใช้พนักงานในการตัดสินใจเลือกประเภท และจำนวนของวัตถุดิบที่ใช้ในการหลอม การใช้โลหะผสมหลัก (Master Alloys) เพื่อการปรับส่วนผสมโดยนำเข้าจากแหล่งที่มีมาตรฐาน มีการตรวจสอบปริมาณก๊าซไฮโดรเจนที่อยู่ในอะลูมิเนียมหลอมเหลวรวมถึงความสะอาดด้วยเครื่อง Straube-Pfeiffer ตรวจสอบดัชนีความหนาแน่น (Density Index) ตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีด้วย    Optical Emission Spectrometer เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนผสมทางเคมีเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า มีการตรวจสอบความสะอาด (Melt Cleanliness) เพื่อให้มั่นใจว่าอะลูมิเนียมที่ได้จะมีสิ่งปนเปื้อนในปริมาณที่น้อยที่สุด และมีโปรแกรมในการสุ่มตรวจวัดปัจจัยต่างๆ ทั้งอะลูมิเนียมหลอมเหลว   และแท่งอินกอตตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต และสามารถสอบกลับได้
 
      นอกจากนั้นยังมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแนวทางที่ดีที่สุด (Best practice) ที่ได้ออกแบบไว้ มีการตรวจวัด และสอบเทียบ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น อุณหภูมิระหว่างกระบวนการผลิต น้ำหนัก ความเร็วรอบ ของเครื่องจักร ปริมาณก๊าซที่ใช้ บรรยากาศในการหลอม เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตเป็นไปตามที่กำหนดไว้
 
 
 
 
Untitled Document
 
Language : /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลิ้งที่น่าสนใจ
 
http://aluminium.matter.org.uk
แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับอะลูมิเนียม
โดยนักวิชาการในประเทศอังกฤษ
http://www.eaa.net/
สมาคมอะลูมิเนียมแห่งประเทศกลุ่มยุโรป
มีข่าวสารน่าสนใจอัพเดทอย่างต่อเนื่อง
http://www.aluminum.org/
สมาคมอะลูมิเนียมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
มีข่าวสารน่าสนใจอัพเดทอย่างต่อเนื่อง
http://www.eaa.net/education/
TALAT
(Training in ALuminium Application Technology) มีเนื้อหาแบ่งเป็นหมวดหมู่กว่า 150 เรื่อง มีเอกสารกว่า 3000
หน้า และมีไดอะแกรมที่เป็นประโยชน์อีกกว่า 2300 ไดอะแกรม
http://www.siamaluminum.org
สยามอะลูมิเนียม
เวทีสาธารณะเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีอะลูมิเนียม
 
 
 
Untitled Document