Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
หน้าหลัก
สินค้า
ข่าวสาร
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
งานวิจัยและพัฒนา
การปกป้องสิ่งแวดล้อม
ความสำคัญของอะลูมิเนี่ยม
ต่ออุตสาหกรรม
ขั้นตอนการผลิต
เว็บบอร์ด
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Free Counters
Free Counters
 
Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์อุปกรณ์กล้องถ่ายรูป ,Battery กล้อง สายลั่นชัตเตอร์ cpl star hood Macro tube  ,canon,nikon
 
 
 
 
ความจริงอันน่ามหัศจรรย์ของอะลูมิเนียม  
 
อะลูมิเนียมมีปริมาณมากเป็นอันดับสามบนเปลือกโลก
 
       อะลูมิเนียมเป็นธาตุลำดับที่ 13 บนตารางธาตุ และนับว่ามีมากบนเปลือกโลกเป็นอันดับสาม รองจากออกซิเจน และซิลิคอน 
อย่างไรการให้ได้มาซึ่งอะลูมิเนียมเพื่อใช้ประโยชน์นั้น จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีเพื่อแยกอะลูมิเนียม
ออกจากสินแร่ ดังนั้นจึงพบว่ามีการนำเอาอะลูมิเนียมมาใช้งานเมื่อเพียงประมาณ 120 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่มนุษยชาติได้พัฒนา
เทคโนโลยีการสร้างเครื่องใช้เซรามิคมากว่า 7,000 ปี อย่างไรก็ตามได้มีการนำเอาอะลูมิเนียมไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายอุตสาหกรรม
อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด นับจากการนำมาใช้ในครัวเรือน จนถึงอุปกรณ์การแพทย์ และจากยานยนต์จนถึงอากาศยาน
 
ปริมาณธาตุต่างๆ ที่พบบนเปลือกโลก 
 
Ores
% weight
Oxygen
46.6
Silicon
27.7
Aluminum
8.1
steel
5.0
Calcium
3.6
Sodium
2.8
Potassium
2.6
Magnesium
2.1
Others
1.5
           
 
ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการถลุงอะลูมิเนียม
 
 
       การผลิตอะลูมิเนียมขั้นปฐมภูมิ (Primary Aluminum) เป็นการผลิตอะลูมิเนียมจากสินแร่บอกไซท์ (Bauxite) จนได้ออกมา เป็นอะลูมิเนียมเพื่อใช้งานได้ สินแร่บอกไซท์นั้นเป็นส่วนผสมของแร่ธาตุที่เป็นกลุ่ม Hydrated aluminum oxides เช่น Gibbsite (Al(OH)3)  Diaspore (AlO(OH)) และ Boehmite (AlO(OH)) เป็นต้น ทั้งนี้ประเทศออสเตรเลียมีสินแร่บอกไซท์มากที่สุดในโลก โดยอยู่ที่สัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 40 ของสินแร่ทั้งหมดในโลก
 
       ทั้งนี้พลังงานที่ใช้ในการผลิตอะลูมิเนียมเพื่อใช้งานนั้นต้องใช้พลังงานทั้งหมดประมาณ 168,000 MJ หรือ 47 MW ต่ออะลูมิเนียมหนึ่งตัน ในขณะที่หากนำเอาอะลูมิเนียมมาทำการรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่จะใช้พลังงานเพียง 12,000 MJ หรือ 3.3 MW ต่อตัน      อะลูมิเนียม หรืออาจกล่าวได้ว่าการรีไซเคิลอะลูมิเนียมใช้พลังงานเพียงร้อยละ 6 ถึง 8 ของพลังงานที่ใช้หากต้องผลิตจากสินแร่  นอกจากนั้นอะลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลยังได้รับการยอมรับกันทั่วโลกว่า ไม่ส่งผลเสียต่อสมบัติในการนำไปใช้งานอีกด้วย
 
อะลูมิเนียมมีน้ำหนักเพียง 1 ใน 3 ของเหล็ก
 
       อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นเพียง 2.7 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งถือว่าเป็นเพียง 1 ใน 3 ของเหล็ก ดังนั้นการใช้อะลูมิเนียมจึงก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมการขนส่ง เพื่อลดความต้องการในการใช้เชื้อเพลิงลง และยังทำให้ยานยนต์ตอบสนอง ต่อการเร่งและหยุดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการใช้อะลูมิเนียมทดแทนวัสดุที่มีความหนาแน่นที่มากกว่า ซึ่งส่งผลต่อปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์ให้ลดต่ำลงอีกด้วย
 
ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเครื่องบินของบริษัท Airbus รุ่น A380 มาจากการใช้อะลูมิเนียม 
 
        Airbus รุ่น A380 นับว่าเป็นเครื่องบินพลเรือนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีการใช้งานในปัจจุบัน ดังนั้นการลดน้ำหนักของตัวเครื่อง จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง Airbus A380 นี้ ใช้อะลูมิเนียมมากกว่าเครื่องบินทั่วไปที่มีทางเดินเดียวในตัวเครื่องถึง 10 เท่า และใช้      อะลูมิเนียมมากกว่าปริมาณการใช้งานของเครื่องบินที่มีลำตัวกว้างอื่นๆ ถึงประมาณ 3 เท่า ทั้งนี้การใช้อะลูมิเนียมในปริมาณมากขึ้น ก็เป็นการลดน้ำหนักของเครื่อง โดยได้มีการประมาณการไว้ว่าหากสามารถลดน้ำหนักลงได้ร้อยละ 10 จะทำให้สามารถประหยัดน้ำมัน เชื้อเพลิงได้มากถึง 90,000 ตันตลอดอายุการใช้งานของเครื่องบิน (ข้อมูลจาก Alcan, inc.)
 
อะลูมิเนียมหลายเกรดมีความแข็งแรงต่อหน่วยน้ำหนักสูงกว่าเหล็กกล้า
 
       หากได้มีการปรับปรุงอะลูมิเนียมโดยเติมธาตุผสม และนำเอาไปปรับปรุงสมบัติทางกลเพิ่มเติมโดยกระบวนการบ่มแข็ง เช่น:-     อะลูมิเนียมเจือสังกะสี เกรด 7075-T6 ที่ผ่านกระบวนการบ่มแข็งแบบเทียม (Artificial Aging) มีความแข็งแรงต่อหน่วยน้ำหนักสูงกว่า   เหล็กกล้าเสียอีก 
 
ความเค้นต่อความหนาแน่นเทียบกับความเครียด 
 
"กระป๋องเครื่องดื่มอะลูมิเนียมทำจากอะลูมิเนียมเป็นหลัก และนับวันจะเบาขึ้น
 
       ปัจจุบันได้มีการพัฒนากระบวนการผลิต และเทคโนโลยีทางโลหะวิทยาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับอะลูมิเนียมแผ่น ที่ใช้ทำกระป๋องเครื่องดื่มอะลูมิเนียมจนทำให้อะลูมิเนียม 1 กิโลกรัม สามารถนำมาผลิตเป็นกระป๋องได้มากถึง 63 ใบ โดยเพิ่มขึ้น จากในอดีต ในปี พศ. 2515 ที่ผลิตได้เพียง 48 ใบ ทั้งนี้แม้จะรีดอะลูมิเนียมให้บางลงเหลือเพียง 0.007 มิลลิเมตร ก็จะคงทำหน้าที่       ป้องกันไม่ให้แสง กลิ่น รส เกิดการแพร่เข้า หรือออกไปที่ผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นยังมีการนำเอาอะลูมิเนียมมาทำบรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบใหม่ เช่น ขวดอะลูมิเนียม เป็นต้น เนื่องจากสามารถทำให้เครื่องดื่มเย็นได้อย่างรวดเร็ว 
 
 
 
Untitled Document
 
Language : /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลิ้งที่น่าสนใจ
 
http://aluminium.matter.org.uk
แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับอะลูมิเนียม
โดยนักวิชาการในประเทศอังกฤษ
http://www.eaa.net/
สมาคมอะลูมิเนียมแห่งประเทศกลุ่มยุโรป
มีข่าวสารน่าสนใจอัพเดทอย่างต่อเนื่อง
http://www.aluminum.org/
สมาคมอะลูมิเนียมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
มีข่าวสารน่าสนใจอัพเดทอย่างต่อเนื่อง
http://www.eaa.net/education/
TALAT
(Training in ALuminium Application Technology) มีเนื้อหาแบ่งเป็นหมวดหมู่กว่า 150 เรื่อง มีเอกสารกว่า 3000
หน้า และมีไดอะแกรมที่เป็นประโยชน์อีกกว่า 2300 ไดอะแกรม
http://www.siamaluminum.org
สยามอะลูมิเนียม
เวทีสาธารณะเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีอะลูมิเนียม
 
 
 
Untitled Document