Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
หน้าหลัก
สินค้า
ข่าวสาร
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
งานวิจัยและพัฒนา
การปกป้องสิ่งแวดล้อม
ความสำคัญของอะลูมิเนี่ยม
ต่ออุตสาหกรรม
ขั้นตอนการผลิต
เว็บบอร์ด
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Free Counters
Free Counters
 
Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์อุปกรณ์กล้องถ่ายรูป ,Battery กล้อง สายลั่นชัตเตอร์ cpl star hood Macro tube  ,canon,nikon
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์

 
      เป็นผู้นำการผลิตอินกอตอะลูมิเนียมของประเทศ ที่มีคุณภาพสูงสุดตามสัญญา และเป็นพันธมิตรที่วางใจ
 
 
พันธกิจต่อลูกค้า
 
      พัฒนาคุณภาพของผลิจภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุดตามสัญญา ในราคาที่ลูกค้าสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายด้วยหลักการที่ถูกต้องและเหมาะสมในทางวิศวกรรม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 
 
พันธกิจต่อคู่ค้า  
 
      สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า และดำเนินธุรกิจต่างตอบแทนอย่างเป็นธรรม เพื่อให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
 
 
พันธกิจต่อคู่แข่งขัน
 
      เคารพในการแข่งขันอย่างใสสะอาด และสร้างสรรค์ ไม่สร้างศัตรูในทางธุรกิจกับคู่แข่งขัน
 
 
พันธกิจต่อพนักงาน  
 
      มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฎิบัติงานจะสร้างโอกาสความก้าวหน้า และให้สวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน
 
 
พันธกิจต่อสังคม
 
      ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร มีมาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือ ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
Language : /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลิ้งที่น่าสนใจ
 
http://aluminium.matter.org.uk
แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับอะลูมิเนียม
โดยนักวิชาการในประเทศอังกฤษ
http://www.eaa.net/
สมาคมอะลูมิเนียมแห่งประเทศกลุ่มยุโรป
มีข่าวสารน่าสนใจอัพเดทอย่างต่อเนื่อง
http://www.aluminum.org/
สมาคมอะลูมิเนียมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
มีข่าวสารน่าสนใจอัพเดทอย่างต่อเนื่อง
http://www.eaa.net/education/
TALAT
(Training in ALuminium Application Technology) มีเนื้อหาแบ่งเป็นหมวดหมู่กว่า 150 เรื่อง มีเอกสารกว่า 3000
หน้า และมีไดอะแกรมที่เป็นประโยชน์อีกกว่า 2300 ไดอะแกรม
http://www.siamaluminum.org
สยามอะลูมิเนียม
เวทีสาธารณะเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีอะลูมิเนียม
 
 
 
Untitled Document